S E O U L : ยืนกินเส้น ตรอกไคกุ๊กซุ (south korea)

ตรอกรวมเมนูเส้น สไตล์พื้นบ้าน ที่ใครมาเกาหลีแล้ว ต้องขอแวะฝากท้องกันสักมื้อ….

Advertisements