พาชิมข้าวแช่ 3 ร้านดัง “เกาะเกร็ด” (Thailand)

สโลว์ไลฟ์เมืองไทย “เกาะเกร็ด” ชุมชุนเชื้อสายมอญ ยังมีอะไรดีๆให้ค้นหาอีกเยอะ….

Advertisements